Pokličite nas (041) 410-621    

Financiranje - Sberbank

Izkoristite ugodne pogoje financiranja za nakup rabljenega ali novega vozila pri pogodbenemu partnerju. Obrnite se na svetovalca, ki vam bo predstavil financiranje in takoj izvedel proces odobritve kreditne vloge.

PAKETI FINANCIRANJA VOZIL

0. HITRI MINI POTROŠNIŠKI KREDIT
Kreditojemalec: cenovno neobčutljiva fizična oseba (CN)
Kreditodajalec: Sberbank d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
Način odplačila: anuitetni
Odplačilna doba kredita: od 3 mesecev do 36 mesecev
Znesek kredita: od 500 € do 4.000 €
Obrestna mera: 7, 00% p.a., nominalna fiksna
Strošek odobritve za stranko: 1, 5% od zneska kredita, minimalno 40, 00 €
Interkalarne obresti: se ne zaračunavajo
Zavarovanje: krediti bodo zavarovani pri Zavarovalnici Triglav d.d. v skladu z veljavno Generalno polico na produkt Mini hitri kredit. Strošek zavarovanja kredita plača kreditojemalec.
Namen kredita: za financiranje nakupa izdelkov (ali storitev) iz prodajnega programa bančnega kreditnega posrednika
Odobritev kredita: se izvaja preko informacijske podpore Sberbank Spletni krediti
Kreditna dokumentacija: skrčena kreditna dokumentacija
Izplačilo provizije bančnemu kreditnemu posredniku: DA, se priznava
Kreditodajalec: Sberbank d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana

1. GAS KREDIT - Basic
Kreditojemalec: cenovno neobčutljiva fizična oseba (CN)
Način odplačila: anuitetni
Odplačilna doba kredita: od 3 mesecev do 72 mesecev
Znesek kredita: od 3.000 € do 7.500 €
Obrestna mera: 7, 00% p.a., nominalna fiksna
Strošek odobritve za stranko: 150, 00 €
Interkalarne obresti: se ne zaračunavajo
Zavarovanje: brez zavarovanja
Namen kredita: namenski avto potrošniški kredit
Odobritev kredita: se izvaja preko informacijske podpore Sberbank Spletni krediti
Kreditna dokumentacija: skrčena kreditna dokumentacija
Izplačilo provizije bančnemu kreditnemu posredniku: DA, se priznava

2. GAS KREDIT - Plus
Kreditojemalec: cenovno neobčutljiva fizična oseba (CN)
Kreditodajalec: Sberbank d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
Način odplačila: anuitetni
Odplačilna doba kredita: od 3 mesecev do 72 mesecev
Znesek kredita: od 7.501 € do 10.000 €
Obrestna mera: 6, 50% p.a., nominalna fiksna
Strošek odobritve za stranko: 250, 00 €
Interkalarne obresti: se ne zaračunavajo
Zavarovanje: brez zavarovanja
Namen kredita: namenski avto potrošniški kredit
Odobritev kredita: se izvaja preko informacijske podpore Sberbank Spletni krediti
Kreditna dokumentacija: skrčena kreditna dokumentacija
Izplačilo provizije bančnemu kreditnemu posredniku: DA, se priznava

3. GAS KREDIT - Premium
Kreditojemalec: cenovno neobčutljiva fizična oseba (CN)
Kreditodajalec: Sberbank d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
Način odplačila: anuitetni
Odplačilna doba kredita: od 3 mesecev do 72 mesecev
Znesek kredita: od 10.001 € do 15.000 €
Obrestna mera: 6, 20% p.a., nominalna fiksna
Strošek odobritve za stranko: 250, 00 €
Interkalarne obresti: se ne zaračunavajo
Zavarovanje: brez zavarovanja
Premija za tveganje: 1, 5% od zneska kredita
Namen kredita: namenski avto potrošniški kredit
Odobritev kredita: se izvaja preko informacijske podpore Sberbank Spletni krediti
Kreditna dokumentacija: skrčena kreditna dokumentacija
Izplačilo provizije bančnemu kreditnemu posredniku: DA, se priznava

INFORMACIJE
Vloga za odobritev HITRI MINI in GAS potrošniškega kredita sestavljajo naslednji obrazci in potrdila:

a) SKRČENA KREDITNA DOKUMENTACIJA

ZAPOSLENA FIZIČNA OSEBA
1. Vloga za odobritev kredita; vlogo izpolni kreditojemalec
2. Izpiske iz prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec (v primeru, da je kreditojemalec komitent Sberbank d.d., izpisek in obvezni sestavni del kreditne vloge)
3. Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo ali pokojnino, v dveh izvodih - bianco podpisana s strani kreditojemalca, potrditev s strani delodajalca ni potrebna
4. Soglasje stranke - osebni podatki: vlogo izpolni kreditojemalec

Zraven navedene dokumentacije mora kreditojemalec predložiti tudi:
- Kopija zadnjih dveh plačilnih list
- Kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
- Kopijo kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno številko kreditojemalca
- Predračun/račun prodajalca (bančnega kreditnega posrednika),
- Drugo na zahtevo banke

UPOKOJENCI
1. Vloga za odobritev kredita; vlogo izpolni kreditojemalec
2. Izpisek prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec (v primeru, da je kreditojemalec komitent Sberbank d.d., izpisek ni obvezni sestavni del kreditne vloge)
3. Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved na plačo ali pokojnino, v dveh izvodih - bianco podpisana s strani kreditojemalca, potrditev s strani delodajalca ni potrebna
4. Soglasje stranke - osebni podatki: izpolni kreditojemalec

Zraven navedene dokumentacije mora kreditojemalec predložiti tudi:
- Zadnji originalni pokojninski odrezek
- Kopija osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
- Kopija kartončka z davčno številko ali katerikoli drug uradni dokument DURS, ki izkazuje davčno številko kreditojemalca.

TUJCI ZAPOSLENI V SLOVENIJI
1. Stalno prebivališče morajo imeti v Republiki Sloveniji, hkrati morajo biti zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji najmanj za čas trajanja kredita
2. Skupni znesek stanja dolga iz vseh odobrenih in neodplačanih HITRIH MINI kreditov ne sme presegati 5.000 €
3. Prejemanje plače v EUR na transakcijski račun, odprt pri banki ali hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji

OPOMBE:
Sberbank banka d.d. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev kredita brez obrazložitve.
Priliv iz naslova osebnega dohodka, pokojnine ali rente zmanjšajte za obstoječe obveznosti iz naslova trajnikov (kreditne in lizing obveznosti) in za novo anuiteto kredita.
Preostanek mora biti višji ali enak 500 EUR.Summmit Leasing Slovenija

do 10.000 EUR

Podrobneje

Vprašajte nas

Pritisnite tukaj