Pokličite nas (041) 410-621    

Financiranje - Summit Leasing Slovenia

POSEBNA PONUDBA - EASY LEASY
- financiranje nakupa vozila v vrednosti do 10.000 €
- brez obveznega kasko zavarovanja
- minimalni polog 10%

V sodelovanju s podjetjem Summit Leasing d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, vam omogočamo sklenitev hitrega potrošniškega kredita. 

OSTALE INFORMACIJE O KREDITIRANJU
Za odobriev kredita vse uredite na prodajnem mestu, v nekaj minutah.

Ob nakupu NE plačate začetnega pologa, celoten nakup do 10.000 EUR lahko financirate s sklenitvijo kreditne pogodbe.

Kredit lahko pridobi:
- fizična oseba, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
- stara najmanj 18 let,
- redno zaposlena v Sloveniji ali v tujini
- ali upokojena (prejema pokojnino v Sloveniji ali iz tujine).

Za sklenitev keditne pogodbe potrebujete:
1. Osebno izkaznico ali potni list
2. Davčno številko
3. Dokazilo o plači / pokojnini:

Priliv iz naslova plače, pokojnine ali nadomestila za čas porodniškega dopusta mora biti vsaj v višini neto minimalne plače, kar trenutno znaša 638, 42 EUR. Višina mesečnega obroka je lahko največ 20% od zneska priliva.

Do 15. v mesecu lahko predložite izpisek, ki je bil izdan v preteklem mesecu in izkazuje promet v predpreteklem mesecu, po 15. v mesecu pa predložite izpisek iz tekočega meseca z izkazanim prometom preteklega meseca.

3a. Zaposleni v Sloveniji
- zadnji originalni bančni izpisek ali
- potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače in odtegljajev za plačilo kreditov in leasingov ali
- original internetni izpisek v pdf obliki, ki je lahko:
- izpis iz e-banke v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec

Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob pilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, priložite še plačilno listo za priliv z izpisa. Plačo morate prejemati na bančni račun v Sloveniji.

3B. Osebe na porodniškem dopustu
Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklenete kreditno pogodbo za trajanje vaše zaposlitve.

3C. Zaposleni v tujini
- zadnji originalni bančni izpisek ali
- potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače in odtegljajev za plačilo kreditov in leasingov ali
- originalni internetni izpisek v pdf obliki, ki je lahko:
- izpis iz e-banke v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec
- plačilna lista, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku

3D. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v Sloveniji
- zadnji originalni bančni izpisek ali
- potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače in odtegljajev za plačilo kreditov in leasingov ali
- originalni internetni izpisek v pdf obliki, ki je lahko:
- izpis iz e-banke v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec

3E. Prejemniki rente in/ali pokojnine iz tujine
- zadnji originalni bančni izpisek ali
- potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače in odtegljajev za plačilo kreditov in leasingov ali
- originalni internetni izpisek v pdf obliki, ki je lahko:
- izpis iz e-banke v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
- izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec
- odločba ali drugi dokument, s katerega je razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine.


Summmit Leasing Slovenija

do 10.000 EUR

Podrobneje

Vprašajte nas

Pritisnite tukaj